Kategoria: <span>Blog</span>

Home / Blog
Wpis

Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Adriana Stępińskiego Promotor: dr hab. Paweł Grala Promotor pomocniczy: dr n. biol. Tomasz Krauze Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Reichert prof. dr hab. Adam Nogalski WPROWADZENIE • Energia urazu działającego na organizm jest podstawowymi czynnikiem decydującym o rozległości obrażeń i tym samym o losach pacjenta. Często używanym instrumentem rokowniczym są skale...

Wpis

Osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe (ang. Platelet Rich Plasma) to nic innego jak koncentrat autologicznych (własnych) płytek krwi pacjenta, bogatych w czynniki wzrostu. Ich zawartość w normalnej krwi jest stosunkowo mała, jednakże w osoczu bogato płytkowym pozyskujemy około 95% płytek. Dzięki temu otrzymujemy potężny koktajl czynników wzrostu stymulujący namnażanie komórek i regenerację, co w konsekwencji znacząco przyspiesza proces gojenia...

Wpis

Odma opłucnowa

Obecność powietrza w jamie opłucnowej Przedostanie się powietrza do jamy opłucnowej znosi panujące w niej ciśnienie ujemne, może wytworzyć ciśnienie dodatnie , przewyższające ciśnienie atmosferyczne, co znacznie zaburza mechanikę oddychania Gromadzące się powietrze powoduje uciśnięcie płuca, wyłączenie go z wymiany gazowej oraz przesunięcie śródpiersia na stronę zdrową ODMA OPŁUCNOWA OTWARTA Powstaje na skutek ran drążących...

Wpis

Obrażenie klatki piersiowej

Wśród przyczyn umieralności powypadkowej na pierwszym miejscu wymienić trzeba wypadki komunikacyjne oraz upadki z wysokości Obrażenia klatki piersiowej stanowią 16% wszystkich urazów i pod względem częstości występowania są na trzecim miejscu po urazach kończyn i głowy W ok. 20-25% przypadków dochodzi do stanu zagrożenia życia spowodowanego niewydolnością oddechową bądź wstrząsem Ok. 40% obrażeń klatki piersiowej...

Wpis

Obrażenia mózgu

Rozlane- wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, móżdżku, pnia mózgu Ogniskowe- krwiaki wew.czaszkowe, podpajęczynówkowe Wstrząśnienie mózgu Nagle następstwo urazu Glowy polegające na zaburzeniach czynności mózgu, którego objawem jest utrata przytomności. Objawy: Pourazowa utrata przytomności niepamięć wsteczna (moment wypadku) niepamięć następcza (od urazu do odzyskania pełnej swiadomnosci) zaburzenia wegetatywne: Nudności i wymioty Tachykardia Naczynioruchowe bole Glowy Wahania ciśnienia...

Wpis

Urazy czaszkowo mózgowe

Mechanizm przyspieszenia lub opóźnienia ruchu Glowy zależy od: energii działającej siły (szybkość, kierunek, miejsce przyłożenia siły) elastyczność pokrywy czaszki Mózgowy przepływ krwi CBF=50ml/100g/min –przepływ mózgowy CBF.20ml/100g/min prowadzi do niedokrwienia CBF.5ml/100g/min prowadzi do martwicy Komorek mózgu Zależy od: RR, pCO2,pO2 i zapotrzebowania metabolicznego mózgu Ciśnienie środczaszkowe ICP: stosunek objętości zawartości jamy czaszki(mozg, krew, płyn m.-rdzeniowy) do...

Wpis

Damage control orthopaedics

O ile w latach osiemdziesiątych w stabilizacji złamań otwartych trzonów kości długich stosowano głownie różnego typu stabilizatory zewnętrzne, o tyle ostatnio w praktyce klinicznej główną rolę odgrywa gwoździowanie śródszpikowe bez rozwiercania lub z rozwiercaniem kanału szpikowego. Ryzyko infekcji nie zwiększyło się, nawet w ciężkich złamaniach otwartych, a doskonała stabilizacja pozwala na szybkie usprawnianie. Otwarte złamania...

Wpis

Polytrauma

Wyróżniamy cztery ważne okresy okołourazowe. ostry – resuscytacji (1-3 godz.) wczesny – stabilizacji funkcji życiowych (do 72 godz.) pośredni – regeneracji (3-8 dni) późny – rehabilitacji (po 8 dniu) Większość zabiegów chirurgicznych w obrębie układu ruchu w politraumie powinna mieć miejsce w okresie wczesnym tj. do 72 godz. po urazie, bezpośrednio po opanowaniu właściwej wentylacji...

Wpis

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS, z łac. morbus degenerativus articulorum, osteoartroza – OA z ang. osteoarthrosis, osteoarthritis) jest najczęstszą chorobą układu ruchu, o przewlekłym i nieodwracalnym charakterze, prowadzącą do niepełnosprawności ruchowej. O randze problemu w społeczeństwie z wydłużającą się średnią długością życia świadczy fakt, iż choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych stanowi...

  • 1
  • 2