Polytrauma

Home / Blog / Polytrauma

Polytrauma

Wyróżniamy cztery ważne okresy okołourazowe.

  • ostry – resuscytacji (1-3 godz.)
  • wczesny – stabilizacji funkcji życiowych (do 72 godz.)
  • pośredni – regeneracji (3-8 dni)
  • późny – rehabilitacji (po 8 dniu)

Większość zabiegów chirurgicznych w obrębie układu ruchu w politraumie powinna mieć miejsce w okresie wczesnym tj. do 72 godz. po urazie, bezpośrednio po opanowaniu właściwej wentylacji i hemodynamiki krążenia. Kolejność zaopatrzenia ewentualnych obrażeń jest następująca:

  • Urazy mózgowia
  • Urazy oka i twarzoczaszki
  • Postępujący ucisk rdzenia kręgowego
  • Urazy trzewne
  • Urazy układu ruchu

Podstawową zasadą leczenia uszkodzeń układu ruchu w przebiegu urazu wielomiejscowego i wielonarządowego jest zastosowanie zasad stabilnej osteosyntezy, bez dodatkowego unieruchomienia. Pozwala to na wczesną mobilizację chorego i jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko późnych powikłań: krążeniowo-oddechowych, infekcyjnych, choroby pozłamaniowej w postaci przykurczów stawowych, zaników mięśniowych, przewlekłych obrzęków, zapalenia układu żylnego.

Pierwszeństwo w leczeniu złamań mają złamania z towarzyszącym uszkodzeniem dużych pni naczyniowych z uwagi na krótki, 2-3 godzinny okres względnej tolerancji na ischemię tkanek (tkanki mięśniowej, śródbłonka naczyń, tkanki nerwowej).