Urazy czaszkowo mózgowe

Home / Blog / Urazy czaszkowo mózgowe

Urazy czaszkowo mózgowe

Mechanizm przyspieszenia lub opóźnienia ruchu Glowy zależy od:

 • energii działającej siły (szybkość, kierunek, miejsce przyłożenia siły)
 • elastyczność pokrywy czaszki

Mózgowy przepływ krwi

 • CBF=50ml/100g/min –przepływ mózgowy
 • CBF.20ml/100g/min prowadzi do niedokrwienia
 • CBF.5ml/100g/min prowadzi do martwicy Komorek mózgu

Zależy od: RR, pCO2,pO2 i zapotrzebowania metabolicznego mózgu

Ciśnienie środczaszkowe ICP: stosunek objętości zawartości jamy czaszki(mozg, krew, płyn m.-rdzeniowy) do pojemności tej jamy 5-15mmHg. Wzrost ICP obniża przepływ mózgowy prowadząc do niedokrwienia i niedotlenienia mózgu.

Przyczyny wzrostu ICP w urazie Glowy:

 • krwiak wewnątrzczaszkowy
 • ogniskowy obrzęk mózgu wokół ogniska stłuczenia lub krwiaka
 • rozlane obrzmienie mózgu („przekrwienie mózgu”)
 • rozlany obrzęk mózgu po niedokrwieniu
 • zatkane drogi odpływu płynu mozg-rdzeniowego

Wklinowanie mózgu

 • nadciśnienia wewczaszkowego
  • Objaw Cushinga
 • nieprawidłowa pozycja ciała
  • Odkorowanie
  • Odmóżdżenie

Cechy wklinowania:

 • nadciśnienie
 • tachykardia, bradykardia
 • zaburzenia oddechu
 • porażenie nerwu III (rozszerzenie źrenic) i VI (odwodzącego) po stronie uszkodzenia
 • sztywność odmozdzeniowa –niedowład połowiczy po stronie przeciwnej
 • głęboka śpiączka
 • zatrzymanie oddechu
 • obrzęk neurogenny płuc
 1. wglobienie zakrętu obręczy pod sierp mózgu: ucisk na tętnice okołospoidłowa, niedokrwienie kory przyśrodkowej powierzchni półkuli mózgu, niedowład kończyny dolnej
 2. wglobienie osiowe pnia mózgu w otwór wielki
 3. wklinowanie Haka we wcięcie namiotu: niedowład połowiczy i objaw Babińskiego po stronie uszkodzenia, sztywność odmóżdzeniowa i niewydolność krążeniowo-oddechowa
 4. wglobienie migdałków móżdżku w otwór wielki: bradykardia, niedowład połowiczy po stronie przeciwnej, porażenie nerwu III, porażenie krążenia i oddechu, zgon

Ostre wklinowanie prowadzi do nagłej śmierci w związku z uszkodzeniem ośrodka oddechowego. Typowo występuje bezdech przy zachowanej świadomości pacjenta. Bradypnoe z częstością oddechów . 10/min, często towarzyszy zagrażającemu wgłobieniu w otwór wielki.

Patofizjologia urazów czaszkowo-mozgowych:

 • pierwotne uszkodzenie mózgu (w szybkim przedziale czasowym):
  • Wskutek gwałtownego przyspieszenia lub opóźnienia
  • Wskutek miejscowego zadziałania urazu na czaszkę i jej zawartość
 • wtórne uszkodzenie mózgu (w czasie mierzonym w minutach a nawet dniach po zadziałaniu pierwotnego urazu)

Czynniki nasilające wtórne uszkodzenia mózgu:

 • niedotlenienie
 • spadek RR
 • wzrost lub spadek pCO2
 • wzrost glikemii

Obrażenia powłok czaszki

 • nienaruszające czaszki i mózgowia, mogą występować, jako:
  • Otarcie powstałe w następstwie uderzeń stycznie zdzierających
  • Stłuczenie spowodowane prostopadłym uderzeniem bądź zderzeniem
  • Przecięcie w postaci rany

Złamania czaszki

 • linijne – dotyczą najczęściej kości skroniowej i ciemieniowej. Krwiak nadtwardówkowy
 • proste – stłuczenie opony twardej i jej naczyń
 • mnogie – najczęściej w obszarze przodoglowia i podstawy czaszki. Towarzyszy tym złamaniom utrata przytomności, rozdarcie opony twardej, ogniskowe stłuczenie i obrzęk mózgu, krwiak nad- i podtwardówkowy

Wgłobienie kości czaszki

 • na małą powierzchnie czaszki działają duże siły urazu
 • wgłobienie na głębokość do 1cm na ogol nie powoduje ucisku
 • jeśli nie jest otwarte nie ma konieczności interwencji chirurga
 • otwarte i głębsze zamknięte wgłobienia wywołujące ogniskowe objawy ucisku mózgu drażniące opony i mozg wymaga opracowania chirurgicznego

Złamania podstawy czaszki:

 • Dość trudne do obrazowania radiologicznego, dlatego najczęściej rozpoznaje się je na podstawie objawów klinicznych.
 • Przedniego, środkowego i tylnego dołu czaszki- uszkodzenie nerwów czaszkowych
 • W obrębie kości podstawy czaszki obejmujące kość czołowa, sitowa, klinowa, skroniowa bądź potyliczna, świadczą o dużych silach działających podczas urazu.
 • Późnym powikłaniem niezależnie od miejsca złamania jest zapalenie opon Mozgowo-rdzeniowych.

Złamanie środkowego dołu czaszki

 • Płynotok uszny,
 • jednostronna utrata słuchu,
 • obwodowe porażenie nerwu twarzowego,
 • objaw Battle`a

Złamanie przedniego dołu czaszki

 • Krwiaki okularowe,
 • plynotok nosowy,
 • uszkodzenie funkcji nerwu węchowego,
 • utrata powonienia(anosmia)

Złamanie tylnego dołu czaszki

 • Mogą powodować ucisk pnia mózgu,
 • zaburzenia oddychania,
 • tachykardia,
 • spadek RR