Odma opłucnowa

Home / Blog / Odma opłucnowa

Odma opłucnowa

 • Obecność powietrza w jamie opłucnowej
 • Przedostanie się powietrza do jamy opłucnowej znosi panujące w niej ciśnienie ujemne, może wytworzyć ciśnienie dodatnie , przewyższające ciśnienie atmosferyczne, co znacznie zaburza mechanikę oddychania
 • Gromadzące się powietrze powoduje uciśnięcie płuca, wyłączenie go z wymiany gazowej oraz przesunięcie śródpiersia na stronę zdrową

ODMA OPŁUCNOWA OTWARTA

Powstaje na skutek ran drążących do opłucnej i powoduje istnienie stałej komunikacji pomiędzy jamą opłucną i atmosferą.

 • w czasie wdechu zasysanie powietrza do jamy opłucnowej
 • objawy niewydolności oddechowej będą się rozwijały, gdy powierzchnia otworu w klatce piersiowej jest większa niż 2/3 średnicy tchawicy

ODMA OPŁUCNOWA OTWARTA

 • zapadnięcie płuca po stronie uszkodzonej
 • podczas wydechu usuwanie powietrza na zewnątrz
 • wahadłowy ruch śródpiersia w kierunku strony zdrowej przy wdechu i uszkodzonej przy wydechu
 • konieczność założenia na ranę szczelnego opatrunku z drenażem jamy opłucnowej

ODMA OPŁUCNOWA ZAMKNIĘTA

 • Powstaje na skutek przedostania się powietrza od strony płuca wskutek uszkodzenia jego powierzchni (złamanie żebra, rozerwanie płuca)
 • Zwykle dobrze tolerowana
 • Zagrożenie życia stanowi odma prężna (z nadciśnieniem)
 • tworzy się mechanizm zastawkowy
 • w czasie wdechu odma się powiększa
 • powiększający się ucisk na płuco po stronie uszkodzenia à przemieszczenie śródpiersia na stronę zdrową à uciśnięcie żył doprowadzających krew do serca
 • jedyne leczenie à nakłucie ściany klatki piersiowej, usunięcie powietrza, drenaż ssący

WENTYLACJA ZASTĘPCZA PACJENTA Z ODMĄ POWODUJE SZYBKIE DOPEŁNIENIE SIĘ ODMY I POGORSZENIE STANU CHOREGO – DO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA !!!

 • Odma płucna z nadciśnieniem
 • Powstaje na skutek uszkodzenia mniejszego bądź większego oskrzela
 • Mechanizm zastawkowy- płuco po stronie przeciwnej do odmy jest uciśnięte przez przemieszczenie śródpiersia. Przy przekroczeniu cis w jamie opłucnej>20 cm H2O- znaczenie zaburzenie spływu krwi żylnej
 • Z każdym oddechem rośnie ciśnienie w jamie opłucnej po stronie uszkodzenia, powodując do uciśnięcia płuca po stronie odmy, następnie dalszy wzrost ciśnienia. Powoduje przesunięcie śródpiersia na stronę zdrową.
 • Obraz kliniczny
 • Ostra duszność
 • Sinica
 • Pobudzenie lęk nie pokój
 • Tachykardia, tachypnoe
 • Spadek BP
 • Przesunięcie tchawicy
 • Ciche tony serca
 • Opukowo: bębenkowy
 • Osłuchowo: ściszenie szmerów
 • Oglądanie: wdechowe ustawienie i brak ruchów oddechowych połowy kl. Pier. Po stronie odmy

Rozedma płuc

 • W niektórych przypadkach odmy opłucnej, gdy dochodzi do perforacji opłucnej ściennej, część powietrza z jamy opłucnej przemieszcza się do tk.podskórnej
 • Rozpoznanie na podstawie bad.fizykalnego (charakterystyczne trzeszczenie pęcherzyków powietrza pod skorą)
 • Leczenie zachowawcze w przypadku obecności odmy opłucnowej – drenaż jamy opłucnowej

STŁUCZENIE PŁUCA

 • Występuje u ok. 50% chorych z ciężkimi obrażeniami klatki piersiowej, ma tendencję do narastania w czasie
 • Określane jest często jako „mokre płuco”
 • Ogniska rozerwania miąższu płucnego – na skutek uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych krwawienie do pęcherzyków płucnych
 • Niedodma oraz obecność płynu w pęcherzykach płucnych powoduje zwiększenie oporów w drogach oddechowych oraz zmniejszenie podatności płuc
 • Narasta gromadzenie się płynu w przestrzeni śródmiąższowej i zaburzenia dyfuzji
 • przyspieszenie i spłycenie oddechu
 • dochodzi do ò pO2, a później ñ pCO2
 • spadku pO2 nie daje się wyrównać tlenoterapią
 • zmiany radiologiczne pod postacią rozlanych zacienień pojawiać się mogą w ciągu 72 godz.
 • zazwyczaj im szybciej pojawią się zmiany radiologiczne tym cięższy przebieg
 • Jest wynikającą z urazu ostrą niewydolnością oddechową (ARDS)
 • Może dojść do nadciśnienia płucnego i prawokomorowej niewydolności krążenia oraz przecieku nieutlenowanej krwi żylnej
 • Objawy – początkowo są słabo wyrażone, a rozwój choroby bywa podstępny
 • duszność
 • tachypnoe, znacznie zwiększony wysiłek oddechowy
 • tachykardia
 • hipoksja (ò SO2 i pO2 nie reagujący na tlenoterapię)
 • krwioplucie
 • Osłuchowo: rżerzenia i osłabienie szmeru pęcherzykowego nad moiejscem stłuczenia
 • Opukowo: stłumienie wypuku

NARASTAJĄCA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA I WSTRZĄS MOŻE POJAWIĆ SIĘ PO KILKUNASTU GODZINACH – KONIECZNA WNIKLIWA OBSERWACJA PRZEZ PIERWSZE 3 DOBY

Powikłaniem jest ognisko.