Obrażenie klatki piersiowej

Home / Blog / Obrażenie klatki piersiowej

Obrażenie klatki piersiowej

 • Wśród przyczyn umieralności powypadkowej na pierwszym miejscu wymienić trzeba wypadki komunikacyjne oraz upadki z wysokości
 • Obrażenia klatki piersiowej stanowią 16% wszystkich urazów i pod względem częstości występowania są na trzecim miejscu po urazach kończyn i głowy
 • W ok. 20-25% przypadków dochodzi do stanu zagrożenia życia spowodowanego niewydolnością oddechową bądź wstrząsem
 • Ok. 40% obrażeń klatki piersiowej towarzyszą wielomiejscowe i mnogie złamania żeber oraz odma opłucnowa
 • Z opracowań WHO wynika , że 22-27% zgonów pourazowych wynika z uszkodzenia klatki piersiowej
 • U ponad połowy poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej występują obrażenia innych okolic ciała
 • Współistnienie OKP z obrażeniami głowy dramatycznie zwiększa śmiertelność

Rozpoznanie opiera się na wywiadzie (o ile jest możliwy), badaniu fizykalnym (oglądanie, osłuchiwanie) i badaniach dodatkowych (rtg, tomografia komputerowa).

W pierwszym rzędzie należy dokonać oceny stanu poszkodowanego w zakresie ABC.

Do niewydolności oddechowej może doprowadzić zarówno uszkodzenie ściany klatki piersiowej jak i uszkodzenie płuc.

 • zniesienie stabilności rusztowania kostnego à upośledzenie mechaniki oddychania
 • uszkodzenie płuc à zaburzenie wymiany gazowej
 • do niewydolności oddechowej może dojść również na skutek zamknięcia naczyń płucnych przez materiał zatorowy (zator tłuszczowy z uszkodzenia kości długich)

Wstrząs krwotoczny najczęściej wynika z uszkodzenia serca i dużych naczyń.

Rodzaje urazów klatki piersiowej

 • Tępy (ok. 85%)
 • przenikający

W większości przypadków dochodzi do powierzchownych obrażeń powłok klatki piersiowej

 • stłuczenia
 • pojedyncze złamania żeber
 • krwiaki i otarcia naskórka
 • powierzchowne rany

Stłuczenia i rany

 • ewentualne nacięcie i drenaż krwiaka podskórnego
 • oczyszczenie i chirurgiczne zaopatrzenie ran
 • antybiotykoterapia, jeśli jest konieczna
 • leczenie przeciwbólowe
  • niesterydowe leki przeciwzapalne
  • paracetamol
  • jeśli to konieczne opioidy

Uszkodzenie struktur kostnych

 • złamanie żeber
  • najczęściej III – XII
  • złamanie I-II ð bardzo silny uraz, często z towarzyszeniem uszkodzenia dużych naczyń, serca i głowy
  • X-XII ð możliwość urazu przepony i narządów jamy brzusznej
 • złamanie mostka, obojczyków, łopatek, kręgosłupa
 • dominującym objawem jest ból i on też doprowadza do powikłań
 • częściej u ludzi starych
 • leczenie sprowadza się do opanowania bólu à profilaktyka niedodmy i niewydolności oddechowej
  • leki przeciwbólowe i blokady międzyżebrowe
  • leki upłynniające wydzielinę
  • leki rozszerzające oskrzela
  • jeśli to konieczne antybiotyki, leki moczopędne,
  • rehabilitacja oddechowa, fizykoterapia
 • Krwotok = zakażenie
 • Rozerwanie pluca
 • Uszkodzenie serca
 • Uszkodzenie duzych naczyn krwionosnych
 • Uszkodzenie przełyku
 • ZAGROŻENIA ŻYCIA W OBRAŻENIACH

Niewydolność oddechowa (3/4 poszkodowanych)

 • odma (otwarta i prężna)
 • krwiak opłucnej
 • seryjne złamania żeber (wiotka klatka piersiowa)
 • stłuczenie płuca
 • pęknięcie przepony
 • rozerwanie tchawicy lub oskrzeli

Wstrząs krwotoczny

 • rozerwanie płuca
 • uszkodzenie serca
 • uszkodzenie dużych naczyń (aorta)
 • krwiak opłucnej
 • Wstrząs kardiogenny
 • stłuczenie serca
 • tamponada
 • ZAWSZE ABC, TLENOTERAPIA
 • Do Niedotlenienia i kwasicy prowadza
 • Uszkodzenie dróg oddechowych
 • Stłuczenie płuc
 • Zaleganie wydzieliny
 • Upośledzenie kaszlu
 • Zmniejszenie odruchów oddechowych
 • Zmniejszenie wymiany gazowej
 • Zmniejszenie utlenowania krwi
 • Utrata krwi
 • Stłoczenie serca
 • Zmniejszenie rzutu serca
 • Zmniejszenie zwrotnego napływu krwi żylnej
 • OBRAŻENIA PROWADZĄCE DO NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ

Złamania mostka à praktycznie nie występuje jako izolowane obrażenie i zawsze świadczy o bardzo dużej sile urazu

 • silny ból nasilający się przy ruchach
 • krwiak lub trzeszczenie odłamów w miejscu złamania
 • zniekształcenie klatki piersiowej
 • opaczne ruchy oddechowe
 • do rozpoznania konieczne zazwyczaj boczne zdjęcie klatki piersiowej
 • współistniejące obrażenia
  • stłuczenie serca
  • uszkodzenie tchawicy i oskrzeli
  • perforacja przełyku
  • stłuczenie płuc

WIOTKA KLATKA PIERSIOWA

 • Wiotka klatka piersiowa (klatka cepowata, oddech opaczny, oddech paradoksalny
 • Powstaje wówczas, gdy złamaniu ulegnie kilka sąsiednich żeber(3 lub wiecej) w co najmniej dwóch miejscach, lub obustronnie „przymostkowo”
 • Wytwarza się „okno” w rusztowaniu kostnym, zaburzeniu ulega mechanika oddychani
 • W trakcie wdechu pod wpływem ujemnego ciśnienia w jamie opłucnowej wyłamane „okno” zapada się, ponieważ porusza się w innym kierunku niż reszta klatki piersiowej à ò objętości oddechowej
 • Zmniejszenie pojemności oddechowej w niektórych przypadkach może być tak duże, że nie jest w stanie skompensować tego zwiększenie częstości oddechów, ani dodatkowa podaż tlenu

Narastająca praca oddychania powoduje zmęczenie mięśni oddechowych

 • Obraz kliniczny
 • Ciężkie stłuczenie płuc , rozwój niewydolności oddechowej
 • Celem leczenia jest podanie środków przeciwbólowych oraz stabilizacja wyłamanego okna kostnego( tzw. Stabilizacja wewnętrzna przy użyciu respiratora PEEP) która oprócz stabilizacji miejsc złamań umożliwia także prawidłowa wentylacje pluć
  • stosuje się również unieruchomienie zew. Wyciagiem na zebra, bądź zlamane zebra stabilizuje się operacyjnie
 • Niewydolność oddechową nasila wahadłowy ruch powietrza pomiędzy płucami (z płuca chorego do zdrowego w czasie wdechu)
 • W wyniku tego postępuje niedotlenienie, którego nie jest w stanie skompensować tlenoterapia ani zwiększenie rzutu
 • Zwiększony wysiłek oddechowy powoduje ñ zapotrzebowania na tlen mięśni oddechowych
 • Jedynym skutecznym leczeniem jest wewnętrzna stabilizacja wyłamanego „okna” przez zastosowanie wentylacji respiratorem i wytworzenie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych à 2-3 tyg.