Dr n. med. Adrian Stępiński

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Dr Adrian Stępiński

Życiorys i doświadczenie zawodowe

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Absolwent Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej im. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Diagnozowania i Terapii Zespołów bólowych kręgosłupa met. McKenzie’go - stopnie A, B, C, D Instytut McKenzie’go Polska.

W 2011 uzyskał specjalizację w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Ukończył kursy tj: „Artroskopia stawu kolanowego”, „Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepów autogennych” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiada certyfikaty organizacji AO-Trauma z Davos ukończenia kursu podstawowego (2011) i zaawansowanego (2012) w leczeniu chirurgicznym urazów układu kostnego.

Ukończył Akademię Chirurgii Ortopedycznej (2013) z zakresu kolana – kurs na preparatach ludzkich.

Zdobywał doświadczenie w opiece nad pacjentami między innymi w takich placówkach jak: 111 Szpital Wojskowy w Poznaniu, Specjalistyczny Szpital Kliniczny UM w Poznaniu i Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu.

 • 1994-1996 Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1996-2002 Wydział lekarski , Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2002 Dyplom lekarza medycyny
 • 2003 Lekarski Egzamin Państwowy – pełne Prawo wykonywania zawodu
 • 2004 – 2005 Studia podyplomowe na Akademii Medycznej i Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”
 • 2003 – 2005 Podyplomowe Studium Diagnozowania i Terapii Zespołów bólowych kręgosłupa met. McKenzie’go . Stopnie A, B, C, D . Instytute McKenzie Poland
 • 2010 UZYSKANIE SPECJALIZACJII Z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII n. ruchu
 • 2022 UZYSKANIE TYTUŁU DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH NA PODSTAWIE PRACY „Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu”
 • 2003 – 2004 Staż podyplomowy w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu
 • 2004 – 2006 Asystent w Zakładzie i Katedrze Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Poznaniu.
 • 24.10.2003 – 31.12.2011 Etat asystenta Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu.
 • 1.12.2007 – 30.10.2016 LUX MED “Stary Browar” Poznań Konsultacje Ortopedyczne i Urazowe – Przychodnia
 • 1.01.2012 – nadal SZPITAL KLINICZNY nr 2, im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu – st. asystent
 • 1.01.2012 – nadal SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA KLINICZNA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA W SPSK 2 UM w Poznaniu
 • 13.02.2012 – nadal Poradnia Urazowo-Ortopedyczna „USI-MED” przy przychodni rehabilitacyjno-specjalistycznej z POZ ul. Szewska 5/6, Poznań
 • 14.03.2012 – nadal Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny „NEOMEDICA” ul. Świetlana 25, Poznań
 • 21.10.2006 Augustów – Szkolenie pod kierownictwem Prof. W. Marczyńskiego z praktycznego zastosowania systemu Charfix i gwoździ ChM w leczeniu śródszpikowym złamań kości długich, Systemu BialSTAB do urazowej stabilizacji złamań kręgosłupa i sytemu BIG CHarSTAB do stabilizacji zewn. (20 pkt edu.)
 • 15-16.04.2008 Warszawa : Kurs „Artroskopii stawu kolanowego” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kier. Naukowy Prof. J. Deszczyński.
 • 17-18.04.2008 Warszawa : „Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepów autogennych” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kier. Naukowy Prof. J. Deszczyński.
 • 11.04.2008 Warszawa : Kurs „Artroskopii Barku” Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii n. ruchu , kier. Naukowy Prof. A. Górecki.
 • 2010 Wrzesień – uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania Diagnostyki USG narządu ruchu . nr 376/48 „Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii„
 • 2011 AO Trauma course – principles in operative fracture management , 5-8 June ,Poznan, Poland.
 • 2011 5-8 czerwca Poznań – Kurs i warsztaty Międzynarodowej Grupy AO Trauma – dotyczący metodyki operacyjnego leczenia złamań.
 • 2011 21 listopada – UZYSKANIE SPECJALIZACJI Z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU.
 • 2012 31maja-1 czerwca ,Poznań ASAMI Poland – Kurs i warsztaty „Leczenia wad i uszkodzeń narządu ruchu z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych wg metody Ilizarowa”
 • 2012 4-5 Października Białystok MIEDZYNARODOWE SZKOLENIE LEKARZY Z ZAKRESU LECZENIA ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH Pod patronatem PTOiTr.
 • 2012 21-24 października Kraków AO Trauma course – advanced in operative fracture management
 • 2013 8-9 marca Warszawa AKADEMIA CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ kurs zabiegowy na preparatach ludzkich nieutrwalonych . „Artroskopia stawu kolanowego , szycie łakotek”
 • 2013 marzec Warszawa SYMPOZJUM NAUKOWE „Kolano dziecięce – staw rzepkowo-udowy”
 • 2013 kwiecień Poznań Kurs podstawowy KT1 i Zaawansowany KT2 Kinesio Taping , Międzynarodowej Organizacji Kinesio KTA.
 • 2013 Wrzesień Warszawa AKADEMIA CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ kurs zabiegowy na preparatach ludzkich ” LECZENIE OPERACYJNE PALUCHÓW KOŚLAWYCH” prof. Napiontek
 • 2013 6-8 Listopad Otwock ,”ULTRASONOGRAFIA STAWÓW BIODROWYCH U DZIECI I NIEMOWLĄT” prof. Czubak , Dr Pietrzak
 • 2013 23 listopad Toruń ” Zaawansowane warsztaty biomechaniki kończyny dolnej i doboru wkładek ortopedycznych Vasyli”
 • 2014 26-27 Kwietnia Ustroń SZKOLENIE OPERACYJNE I KURS CHIRURGII i diagnostyki REKI I NADGARSTKA , prof. Pomianowski , Dr Domanasiewicz , Dr Obuchowicz , Dr Bonczar
 • 2014 Maj XXXI Konferencja Naukowo-szkoleniowa Ortopedów WP
 • 2014 30.maj – 1.czerwiec Zamość „DIAGNOSTYKA USG OBRĘCZY BARKOWEJ – kurs praktyczny dla średniozaawansowanych”
 • 2014 wrzesień Wrocław – XL Ogólnopolski zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii n. ruchu.
 • 2015 Warszawa – Zabiegi operacyjne w zniekształceniach i dysfunkcjach stopy – kurs operacyjny na zwłokach.
 • 2016 Lublin – Ogólnopolski zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.
 • 2017 Davos – Kurs doskonalący Master AO-Trauma – Gwoździowanie śródszpikowe kosci długich.2017 CEMED Warszawa – Polska Akademia Mikrochirurgii – Masterclass „Szkolenie z zakresu mikrochirurgii – kurs na modelu zwierzęcym”.
 • 2017 Zakopane – I Ogólnopolskie Forum Leczenia Ran „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity„.
 • 2018 Kraków – 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 • 2018 Poznań – EFORT Orthopeadics and Traumatology Eastern Convention.
 • 2020 Akademia chirurgii reki AO-Trauma – kurs na preparatach nieutrwalonych – Graz
 • 2022 Warsaw-Lab szkolenie na ludzkich preparatach nieutrwalonych „Aspekty praktyczne leczenia złamań przedramienia”
 • „Alterations of Wnt/β-catenin signaling pathway in hepatocellular carcinomas associated with hepatitis C virus (HCV)” Polish Journal of Patology #00378-2014-02, Karol Rogacki
 • Aldona Kasprzak, Adrian Stępiński, 2014 Impact Factor: 0.832. Index Copernicus Value: 11,93 pkt.
 • „Skale urazowe w chirurgii urazowej i traumatologii – przegląd, analiza w przydatności klinicznej” Adrian Stępiński, Przemysław Guzik, Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 9:400-409
 • „Diagnostic methods for detection of bone metastases” Bartosz Łukaszewski, Jerzy Nazar, Maciej Goch, Adrian Stępiński, Mieczysława U. Jurczyk, Contemp Oncol (Pozn) 2017; 21 (2): 98–103 DOI: https://doi.org/10.5114/wo.2017.68617 Online publish date: 2017/06/30
 • Prezentacja „TRUDNOŚCI I POWIKŁANIA W OSTEOSYTEZIE ŚRÓDSZPIKOWEJ KOŚCI DŁUGICH” zjazd PTOiTr – 2008
 • Zebranie regionalnego oddziału PTOiTr „Zatorowość tłuszczowa jako powikłanie gwoździowania śródszpikowego kości długich” – 2010
 • Prezentacja na XXV ogólnopolskiej konferencji Ortopedów WP „Damage Control Orthopaedics – praktyczne postępowanie w polytraumie” 2008
 • Angielski – płynnie
 • Niemiecki- dobrze (A2)
 • Rosyjski – komunikatywnie

Medycyna i inne zainteresowania

 • Gwoździowanie śródszpikowe kości długich w leczeniu urazów i zaburzeń zrostu kosci.
 • DCO (damage control orthopaedics ) w postępowaniu z pacjentami po urazach wielonarządowych i wielomiejscowych ( MOF ) – patofizjologia i patomorfologia tych przypadków.
 • Biologia zrostu, zapaleń i chorób kości (BMP – bone morfogenic protein) – zastosowanie praktyczne. Płaty uszypułowanie, techniki mikrochirurgiczne i met. Ilizarowa w leczeniu powikłań zrostu kosci i gojenia tk. Miękkich.
 • Stabilizacja złamań przezstawowych wg. Koncepcji „AO” ze szczególnym uwzględnieniem płyt LISS i LCP .,MIPO, techniki MIS w chirurgii ortopedycznej.
 • Leczenie zaburzeń zrostu kostnego, protezoplastyka st. biodrowego, artroskopia i USG st. kolanowego. Leczenie paluchów koślawych. Kinesio-taping.
 • Sport – CrossFit, biegi terenowe – Survival Race, Runmagedon.
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński na żaglach
 • Adrian Stępiński na żaglach
 • Adrian Stępiński na żaglach
 • Adrian Stępiński Borholm