Dr n. med. Adrian Stępiński

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Dr Adrian Stępiński

Życiorys i doświadczenie zawodowe

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Absolwent Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej im. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Diagnozowania i Terapii Zespołów bólowych kręgosłupa met. McKenzie’go - stopnie A, B, C, D Instytut McKenzie’go Polska.

W 2011 uzyskał specjalizację w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Ukończył kursy tj: „Artroskopia stawu kolanowego”, „Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepów autogennych” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiada certyfikaty organizacji AO-Trauma z Davos ukończenia kursu podstawowego (2011) i zaawansowanego (2012) w leczeniu chirurgicznym urazów układu kostnego.

Ukończył Akademię Chirurgii Ortopedycznej (2013) z zakresu kolana – kurs na preparatach ludzkich.

Zdobywał doświadczenie w opiece nad pacjentami między innymi w takich placówkach jak: 111 Szpital Wojskowy w Poznaniu, Specjalistyczny Szpital Kliniczny UM w Poznaniu i Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu.

 • Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Wydział lekarski, Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • 15.07.2003 – Dyplom lekarza medycyny.
 • 12.11.2004 – Lekarski Egzamin Państwowy – pełne Prawo wykonywania zawodu.
 • 2004–2005 – Studia podyplomowe na Akademii Medycznej i Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” ukończone z wynikiem celującym na podstawie pracy podyplomowej „Kreowanie Wizerunku NZOZ-u w Lokalnej Społeczności – Koncepcja Marketingowa„ pod kierunkiem Dr n. Ekon. Jana Nowomiejskiego.
 • 2003–2005 – Podyplomowe Studium Diagnozowania i Terapii Zespołów bólowych kręgosłupa met. McKenzie’go. Stopnie A, B, C, D. Instytut McKenzie’go Polska Dr Tomasz Stengert.
 • 17.07.2005 – Otwarcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu.
 • 21.11.2011 – Uzyskanie specjalizacji z ortopedii i traumatologii n. ruchu.
 • 18.05.2022 – Obrona rozprawy doktorskiej. Temat rozprawy doktorskiej: „Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu”.
 • 2003–2004 – Staż podyplomowy w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu.
 • 2004–2005 – Asystent w Zakładzie i Katedrze Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Poznaniu.
 • 2003–2005 – Wolontariat na Oddziale Ortopedii i Chirurgii urazowej 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu.
 • 24.10.2005 – 31.12.2011 – Etat asystenta Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu. (oddział posiada akredytacje do szkolenia specjalistów w ortopedii i traumatologii n. ruchu).
 • 1.12.2007 – 1.08.2015 – LUX MED “Stary Browar” Poznań Konsultacje Ortopedyczne i Urazowe – Przychodnia (dawny LIM).
 • 1.01.2012 – 31.12.2012 – Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu, Etat Starszego Asystenta.
 • 1.01.2013 – nadal – Szpital Kliniczny nr 2 im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu – st.asystent.
 • 1.01.2012 – nadal – Specjalistyczna Przychodnia Kliniczna Urazowo-Ortopedyczna w PSK 2 UM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 – były 111 Szpital Wojskowy.
 • 13.02.2012 – nadal – Poradnia Urazowo-Ortopedyczna „USI-MED” przy przychodni rehabilitacyjno-specjalistycznej z POZ. Gabinet prywatny ul. Szewska 5/6 (Rynek), Poznań.
 • 21.10.2006 Augustów – Szkolenie pod kierownictwem Prof. W. Marczyńskiego z praktycznego zastosowania systemu Charfix i gwoździ ChM w leczeniu śródszpikowym złamań kości długich, Systemu BialSTAB do urazowej stabilizacji złamań kręgosłupa i sytemu BIG CHarSTAB do stabilizacji zewn. (20 pkt edu).
 • 15-16.04.2008 Warszawa – Kurs „Artroskopii stawu kolanowego” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kier. Naukowy Prof. J. Deszczyński.
 • 17-18.04.2008 Warszawa – „Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepów autogennych” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kier. Naukowy Prof. J. Deszczyński.
 • 11.04.2008 Warszawa – Kurs „Artroskopii Barku” Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii n. ruchu, kier. Naukowy Prof. A. Górecki.
 • 11.2010 – uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania Diagnostyki USG narządu ruchu nr 376/48 „Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii„.
 • 2011 AO Trauma course – principles in operative fracture management, 5-8 June, Poznan, Poland.
 • 05-08.06.2011 Poznań – Kurs i warsztaty Miedzynarodowej Grupy AO Trauma – dotyczący metodyki operacyjnego leczenia złamań.
 • 21.11.2011 – Uzyskanie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • 31.05-01.06.2012 Poznań – ASAMI Poland – Kurs i warsztaty „Leczenia wad i uszkodzeń narządu ruchu z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych wg metody Ilizarowa”.
 • 04-05.10.2012 Białystok – Międzynarodowe szkolenie lekarzy z zakresu leczenia złamań kości długich pod patronatem PTOiTr.
 • 21-24.10.2012 Kraków AO Trauma course – advanced in operative fracture management.
 • 08-09.03.2013 Warszawa – Akademia Chirurgii Ortopedycznej kurs zabiegowy na preparatach ludzkich nieutrwalonych. „Artroskopia stawu kolanowego, szycie łąkotek”.
 • 14.03.2013 Warszawa – Sympozjum naukowe „Kolano dziecięce – staw rzepkowo-udowy”.
 • 04.2013 Poznań Kurs podstawowy KT1 i Zaawansowany KT2 Kinesio Taping, Międzynarodowej Organizacji Kinesio KTA.
 • 09.2013 Warszawa – Akademia Chirurgii Ortopedycznej kurs zabiegowy na preparatach ludzkich „Leczenie operacyjne paluchów koślawych” prof. Napiontek.
 • 06-08.11.2013 Otwock – „Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt” prof. Czubak, Dr Pietrzak.
 • 23.11.2013 Toruń – „Zaawansowane warsztaty biomechaniki kończyny dolnej i doboru wkładek ortopedycznych Vasyli”.
 • 26-27.04.2014 Ustroń – Szkolenie operacyjne i kurs chirurgii i diagnostyki ręki i nadgarstka, prof. Pomianowski, Dr Domanasiewicz, Dr Obuchowicz, Dr Bonczar.
 • 05.2014 XXXI Konferencja Naukowo-szkoleniowa Ortopedów WP.
 • 30.05-01.06.2014 Zamość – „Diagnostyka USG obręczy barkowej – kurs praktyczny dla średniozaawansowanych”.
 • 11.2014 Wrocław – XL Ogólnopolski zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii n. ruchu.
 • 08.2015 Warszawa – Zabiegi operacyjne w zniekształceniach i dysfunkcjach stopy – kurs operacyjny na zwłokach.
 • 09.2016 Lublin – Ogólnopolski zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.
 • 02.2017 Davos – Kurs doskonalący Master AO-Trauma – Gwoździowanie śródszpikowe kosci długich.
 • 22-23.09.2017 CEMED Warszawa – Polska Akademia Mikrochirurgii – Masterclass „Szkolenie z zakresu mikrochirurgii – kurs na modelu zwierzęcym”.
 • 12-14.10.2017 Zakopane – I Ogólnopolskie Forum Leczenia Ran „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity „.
 • 20-22-09.2018 Kraków – 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 • 06-08.12.2018 Poznań – EFORT Orthopeadics and Traumatology Eastern Convention.
 • Wystąpienie na forum PTOiTr, a także na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Ortopedów Wojska Polskiego w Poznaniu z referatem i prezentacją „Trudności i powikłania w osteosytezie śródszpikowej kości długich„.
 • Organizator i Skarbnik XXV Ogólnopolskiej Konferencji Ortopedów WP – maj 2008.
 • Uczestnik – 2-krotny 2007 i 2009 w światowej konferencji mikrochirurgów i chirurgów ręki w Poznaniu.
 • Uczestnik „II Warsztatów i Konferencji nt. praktycznego postępowania w polytraumie, obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i dzieci.” 28-31 Styczeń, 5-7 luty 2010 Wąsowo.
 • V kurs „Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych” 31.05.2012 – 01.06.2012 Poznań.
 • XIX konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI Poland 1-2 czerwca 2012 Poznań.
 • 14.03.2013 Warszawa – Sympozjum naukowe „Kolano dziecięce – staw rzepkowo-udowy”.
 • 05.2015 Alterations of Wnt/β-catenin signaling pathway in hepatocellular carcinomas associated with hepatitis C virus. Karol Rogacki, Aldona Kasprzak, Adrian Stępiński Pol J Pathol 2015; 66 (1): 9-21 Online publish date: 2015-05-04 DOI (digital object identifier): 10.5114/pjp.2015.51148 Impact factor 1.28.
 • 01.2016 Artykuł poglądowy/review paper. Otrzymano: 14.11.2015. Zaakceptowano: 07.12.2015 © Akademia Medycyny. „Skale urazowe w chirurgii urazowej i traumatologii – przegląd, analiza przydatności klinicznej Trauma scoring systems in trauma surgery and traumatology – review of the clinical utility.”
 • 22-23.09.2017 CEMED Warszawa – Polska Akademia Mikrochirurgii – Masterclass „Szkolenie z zakresu mikrochirurgii – kurs na modelu zwierzęcym”.
 • 12-14.10.2017 Zakopane – I Ogólnopolskie Forum Leczenia Ran „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity”.
 • 2017 „Diagnostic methods for detection of bone metastases” Bartosz Łukaszewski, Jerzy Nazar, Maciej Goch, Marta Łukaszewska, Adrian Stępiński, Mieczysława U. Jurczyk Contemp Oncol (Pozn) 2017; 21 (2): 98–1.

Medycyna i inne zainteresowania

 • Gwoździowanie śródszpikowe kości długich w leczeniu urazów i zaburzeń zrostu kosci.
 • DCO (damage control orthopaedics ) w postępowaniu z pacjentami po urazach wielonarządowych i wielomiejscowych ( MOF ) – patofizjologia i patomorfologia tych przypadków.
 • Biologia zrostu, zapaleń i chorób kości (BMP – bone morfogenic protein) – zastosowanie praktyczne. Płaty uszypułowanie, techniki mikrochirurgiczne i met. Ilizarowa w leczeniu powikłań zrostu kosci i gojenia tk. Miękkich.
 • Stabilizacja złamań przezstawowych wg. Koncepcji „AO” ze szczególnym uwzględnieniem płyt LISS i LCP .,MIPO, techniki MIS w chirurgii ortopedycznej.
 • Leczenie zaburzeń zrostu kostnego, protezoplastyka st. biodrowego, artroskopia i USG st. kolanowego. Leczenie paluchów koślawych. Kinesio-taping.
 • Sport – CrossFit, biegi terenowe – Survival Race, Runmagedon.
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński Runmagedon 2018
 • Adrian Stępiński na żaglach
 • Adrian Stępiński na żaglach
 • Adrian Stępiński na żaglach
 • Adrian Stępiński Borholm