Obrażenia mózgu

Home / Blog / Obrażenia mózgu

Obrażenia mózgu

 1. Rozlane- wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, móżdżku, pnia mózgu
 2. Ogniskowe- krwiaki wew.czaszkowe, podpajęczynówkowe

Wstrząśnienie mózgu

Nagle następstwo urazu Glowy polegające na zaburzeniach czynności mózgu, którego objawem jest utrata przytomności.

Objawy:

 • Pourazowa utrata przytomności
 • niepamięć wsteczna (moment wypadku)
 • niepamięć następcza (od urazu do odzyskania pełnej swiadomnosci)
 • zaburzenia wegetatywne:
  1. Nudności i wymioty
  2. Tachykardia
  3. Naczynioruchowe bole Glowy
  4. Wahania ciśnienia krwi

Stłuczenie mózgu

Strukturalne uszkodzenie mózgu w wyniku urazu, dotyczące zwykle jego powierzchni. Wiąże się ze zniszczeniem tk.mozgowej w wyniku rozerwania i wynaczynienia krwi.

 • patomechanizm: gwałtowne przyspieszenie lub opóźnienie czaszki w chwili urazu z przemieszczeniem mózgowia względem czaszki. Mechanizm contre coup.
 • ulegają na ogol platy skroniowe i części zlokalizowane nadczołowo

Objawy:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia siły mięśniowej lub czucia
 • zaburzenia widzenia oraz objawy ogniskowe takie jak drgawki

Powikłania:

Obrzęk mózgu krwotok w miejscu stłuczenia, późne krwiaki środczaszkowe(nawet 5-10 dni po urazie).

Krwiaki wewnątrzczaszkowe

 • w następstwie uszkodzenia naczyń wew. czaszkowych, powodując krwawienie oraz gromadzenie się krwi w jamie czaszki
 • wywierają one ucisk na mozg, zwiększając ciasnotę wew. czaszki, prowadząc do wgłobień i stanowią bezpośrednie zagrożenie życia
 • w zależności od umiejscowienia krwiaków wyróżniamy: nadtwardówkowe, podtwardówkowe, śródmózgowe

Krwiak nadtwardówkowy

Krew pomiędzy opona twarda a kością, uszkodzenie tętnicy oponowej środkowej na wew. Powierzchni k. skroniowej.

W 90% +złamanie k. czaszki, 20%umiejscowiony nietypowo.

Rozwija się bardzo dynamicznie, w krótkim czasie stanowi zagrożenie życia.

Przebieg typowy:

 • utrata przytomności po urazie
 • interwał jasny, ponowna utrata przytomności
 • anizokoria
 • niedowład połowiczy po stronie przeciwnej

Przebieg nietypowy:

 • krwiaki nadtwardówkowe w tylnej jamie
 • duże ryzyko wklinowania

Krwiak podtwardówkowy

Krew pomiędzy opona twarda a opona pajęcza w wyniku przerwania żył mostowych. Lokalizacja czolowo-ciemieniowa.

Objawy:

Przeciwstronny niedowład połowiczy oraz rozszerzenie źrenic.

Ze względu na czas pojawienia się objawów:

 • k.ostry (pierwsze 24h po urazie)
 • podostry(2-14dni po urazie)
 • przewlekły(po kilku tyg.)

Ostry krwiak podtwardówkowy:

 • U osób przytomnych: bole Glowy, nudności, wymioty, połowicze niedowłady, zab.mowy, niedowład nerwu III
 • U nieprzytomnych: słaba reakcja na ból, porażenie odmozdzeniowe, anizokoria oraz objawy padaczkowe

Podostry k.podtw.

Bole Glowy, podsypianie, dezorientacja, niedowład połowiczy, anizokoria, śpiączka.

Leczenie – operacja.

Przewlekły k.podtw.

 • powolny krwotok żylny
 • narastające bole Glowy, zab.psychiczne, objawy wzmożonego ICP, zmiany w zachowaniu, nadmierna senność, ogniskowe objawy neurologiczne
 • rokowania dobre

Leczenie zachowawcze.

Krwiaki śródmózgowe

Uszkodzenie wew.mozgowych naczyń krwionośnych, często w warstwie podkorowej i wynaczynienia krwi do miąższu tk.mozgowej.

 • powoduje ciasnotę środczaszkowa
 • objawy: zależą od lokalizacji i rozległości

W pobliżu kory ruchowej mogą powodować niedowład kończyny lub mięsni twarzy i napady padaczkowe.

Krwiaki podpajęczynówkowe

Wynaczynienie krwi z pękniętego naczynia do powierzchni podpajęczynówkowej mózgowia i/lub rdzenia kręgowego.

Objawy:

 • neurologiczne objawy stłuczenia mózgu,
 • bole Glowy,
 • wzrost temp ciała,
 • objawy oponowe,
 • bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej